Gebruiksvoorwaarden website (BELGIUM)

Standaarddocumenten | Onderhouden | Belgium

Voorwaarden met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van een website naar Belgisch recht. Deze bron was voorheen bekend als Gebruiksvoorwaarden voor de website (België).

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT  

WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?  

Deze voorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van onze website https://nl.euronetatms.be/ (onze site).

WIE WE ZIJN EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN  

https://nl.euronetatms.be is een site die wordt beheerd door Innova Tax Free (“Wij“, “Onze“, “Ons“). Wij zijn geregistreerd in België en Wales onder bedrijfsnummer 0506 980 396 en ons hoofdkantoor is gevestigd op Rue de la Presse 4, 1000, Brussel, België. Ons btw-nummer is BE0506.980.396.

We staan onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

We zijn een besloten vennootschap.

Om contact met ons op te nemen, stuur je een e-mail naar contact@euronetworldwide.com of bel je onze klantenservice op +31 0 800 023 3093. De lijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

Als u een klacht wilt indienen over de werking of het gebruik van deze site, vragen we u een e-mail te sturen naar het bovenstaande e-mailadres. Vergeet niet om in de klacht uw zorgen over de werking of het gebruik van deze site te beschrijven en ons uw contactgegevens te geven.

DOOR ONZE SITE TE GEBRUIKEN ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN  

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zoals ze van kracht zijn op het moment dat u onze site bezoekt en dat u ermee instemt ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

We raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

ER KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN  

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

WE KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DEZE VOORWAARDEN  

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat u onze site wilt gebruiken, controleert u deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20-11-2023.

WE KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN OP ONZE SITE

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze bedrijfsprioriteiten weer te geven.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle vereiste regelingen (inclusief met uw telecommunicatieprovider) om toegang tot onze site te verkrijgen.

WE KUNNEN ONZE SITE OPSCHORTEN OF TERUGTREKKEN  

Onze site is gratis beschikbaar.

We garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel daarvan opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We proberen je binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen en dat zij deze naleven.

ONZE SITE EN DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN BELGIË

Onze site en de informatie daarop is gericht op mensen die in België wonen. Wij verklaren niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze site geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

HOE U MATERIAAL OP ONZE SITE KUNT GEBRUIKEN  

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen, en u mag de inhoud niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, opnieuw distribueren of publiceren aan andere personen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP DEZE SITE  

De inhoud van onze site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt, of ervan afziet, op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig, actueel of beschikbaar is om op te halen. Dit geldt ook voor inhoud die door derden wordt geleverd. Schattingen en evaluaties weerspiegelen de mening van de respectieve auteur op het moment van voorbereiding of uitwerking. Deze kunnen verouderd zijn door actuele ontwikkelingen of anderszins zijn veranderd zonder dat de beoordelingen, uitwerkingen en verstrekte informatie zijn gewijzigd. Als de inhoud beschikbaar is gesteld door derden of de mening van derden weergeeft, hoeft deze niet in overeenstemming te zijn met onze standpunten, maar kan deze zelfs tegenstrijdig zijn.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WE LINKEN  

Wanneer onze site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van deze gelinkte websites of informatie die u van deze websites kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD IS NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD  

Deze website kan informatie en materiaal bevatten dat door andere gebruikers van de site is geüpload, inclusief naar bulletinboards en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

HOE TE KLAGEN OVER INHOUD DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS IS GEÜPLOAD  

Als u een klacht wilt indienen over inhoud die door andere gebruikers is geüpload, neem dan contact met ons op via https://nl.euronetatms.be/contact/.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN  

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring: https://nl.euronetatms.be/privacyverklaring/.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG ZE NIET INTRODUCEREN  

Om de site te gebruiken is een apparaat met internettoegang nodig dat een webbrowser ondersteunt (Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Bing of upgrades daarvan) en Java Script en Cookies in de browser biedt. We garanderen niet dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We melden een dergelijke inbreuk aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we werken samen met deze instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

REGELS OVER LINKEN NAAR ONZE SITE  

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet in een frame op een andere site worden geplaatst en u mag geen koppeling maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om koppelingen zonder kennisgeving in te trekken.

Als u een link wilt plaatsen naar of gebruik wilt maken van andere inhoud op onze site dan hierboven beschreven, neem dan contact op met contact@euronetworldwide.com.

WELKE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN?  

Bent u een consument, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan onder het Engelse recht vallen. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben, behalve dat als u inwoner bent van Noord-Ierland, u ook een procedure kunt aanspannen in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, u ook een procedure kunt aanspannen in Schotland.

Deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder het Engelse recht als u een bedrijf bent. Wij gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Contacteer ons

Zoeken